Logo Eloquo

Sitevoorwaarden

Deze internetsite (www.eloquo.nl, hierna te noemen "de Site") wordt u aangeboden door Eloquo, een handelsnaam voor de freelance activiteiten van Gerard de Noord. Lees de Sitevoorwaarden van Eloquo aandachtig voor u de Site bezoekt. De Algemene Voorwaarden van Eloquo vindt u hier.

Toepassing Sitevoorwaarden Eloquo

Door de Site te bezoeken stemt u ermee in gebonden te zijn aan de Sitevoorwaarden van Eloquo en alle overige wet- en regelgeving die van toepassing is. De Sitevoorwaarden van Eloquo kunnen op elk moment, zonder enige voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De Site bevat hyperlinks naar internetsites van derden buiten het Eloquo-domein. Ook kunnen internetsites buiten het Eloquo-domein hyperlinks bevatten naar de Site. Eloquo heeft invloed noch controle op gehyperlinkte internetsites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor hun inhoud en kwaliteit. Op gehyperlinkte internetsites gelden mogelijk afwijkende voorwaarden voor onder meer aansprakelijkheid, veiligheid, privacy en intellectuele eigendomsrechten.

Aansprakelijkheid en veiligheid

Eloquo streeft naar optimale zorgvuldigheid maar kan de beschikbaarheid, juistheid en volledigheid van alle op de Site voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Eloquo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op de Site weergegeven gegevens.

Eloquo onderzoekt de Site geregeld op het voorkomen van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere informatie die de goede werking van uw en onze computers en computerprogrammatuur zou kunnen beïnvloeden. We kunnen echter niet garanderen dat de Site vrij van dergelijke informatie is. We wijzen u erop dat de verantwoordelijkheid voor het veilig downloaden van informatie van de Site bij u berust.

Het is niet toegestaan om van de Site gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van de Site zou kunnen verstoren of belemmeren.

Privacy

In deze privacyverklaring zetten we kort uiteen hoe Eloquo met uw persoonlijke en zakelijke gegevens omgaat.

Actief verstrekte gegevens

Op diverse pagina’s van de Site vraagt Eloquo u persoonlijke gegevens te verstrekken voor een specifiek omschreven doel. Alle gegevens die actief aan Eloquo worden verstrekt zullen strikt vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld en bewaard. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar worden gemaakt. Eloquo verstrekt persoonlijke gegevens in beginsel alleen aan derden indien dit voor het leveren van diensten of producten noodzakelijk is. Daar waar wordt gevraagd anoniem informatie te verstrekken, verklaart Eloquo dat deze informatie niet zal worden gekoppeld met passief verstrekte gegevens, waardoor de informatie ook werkelijk anoniem blijft. De gegevens die u verstrekt op het Wordfast-gedeelte van de Site, worden zonder tussenkomst van Eloquo of derden doorgestuurd naar de website van Yves Champollion, en zijn verder uitgesloten van deze privacyverklaring. Privacyverklaringen van Yves Champollion zijn te lezen op http://www.wordfast.net.

Passief verstrekte gegevens.

Tijdens het bezoeken van een internetsite verstrekt u de beheerder van die site ongemerkt informatie. Bijvoorbeeld het IP-nummer van uw computer, naam en versie van uw besturingssysteem en internetbrowser en het adres van de laatste door u bezochte internetpagina. Voor zover Eloquo passief verstrekte gegevens gebruikt, gebeurt dit anoniem en met als enig doel het optimaliseren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de Site en onze dienstverlening.

Overige passief verstrekte gegevens.

Eloquo gebruikt geen cookies maar behoudt zich het recht voor om in de toekomst gebruik te maken van tijdelijke en permanente cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een internetsite automatisch op de computer van een bezoeker plaatst. In een cooky kunnen onder meer de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat deze bij een volgend bezoek aan een bepaalde internetpagina geoptimaliseerde gegevens te zien krijgt. Cookies worden door de meeste internetbrowsers standaard geaccepteerd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw internetbrowsers als u geen cookies wilt accepteren of als u bepaalde cookies van uw harde schijf wilt wissen.

Eloquo behoudt zich het recht voor actief en passief verstrekte informatie nu en in de toekomst te gebruiken of te verstrekken voor interne marketing- en verkoopdoeleinden.